Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Lp.Nazwa rejestru,ewidencji, archiwumDostępOgraniczenia dostępuPodstawa prawna1Rejestr skarg i wnioskówSekretariat szkoły p. 114 (w godzinach pracy sekretariatu)dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 [...]

Arkusze ocen TH

Typ: Archiwum.Dostęp: administracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Arkusze ocen Technikum

Typ: Archiwum.Dostęp: administracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Matury

Typ: Archiwum.Dostęp: administracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Arkusze ocen Liceum Zawodowego

Typ: Archiwum.Dostęp: administracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Arkusze ocen PST i PSM

Typ: Archiwum.Dostęp: administracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Protokoły egzaminu dojrzałości

Typ: Archiwum.Dostęp: administracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Arkusze ocen - Technikum Mechaniczne

Typ: Archiwum.Dostęp: administracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Księga absolwentów

Typ: Ewidencja.Dostęp: sekretariatDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Księga uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: sekretariatDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. (Dz. U. 2002/2/225, 2003/107/1003) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły [...]

Rejestr zwolnień lekarskich

Typ: Rejestr.Dostęp: AdministracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15.05.1996 r. Dz. U. 96.60.281) [...]

Rejestr zatrudnionych pracowników

Typ: Rejestr.Dostęp: AdministracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. z 2002r. nr 171 poz. 1396 [...]

Rejestr zatrudnionych nauczycieli

Typ: Rejestr.Dostęp: AdministracjaDział: administracjaPodstawa prawna: Ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. z 2002r. nr 171 poz. 1396) [...]

metryczka