Rejestry, ewidencje, archiwa

Lp.
Nazwa
 rejestru,ewidencji,
 archiwum
DostępOgraniczenia dostępuPodstawa prawna
1
Rejestr skarg i wnioskówSekretariat szkoły p. 114
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
2
Księga Zarządzeń DyrektoraSekretariat szkoły p. 114
(w godzinach pracy sekretariatu)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
3
Księga inwentarzowa środków trwałychKsięgowość p.102
(w godzinach pracy działu)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791)
4
Księga kontroliGabinet dyrektora
(w godzinach pracy dyrektora lub sekretariatu)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
5
Dzienniki lekcyjnePokój nauczycielski
(w godzinach zajęć lekcyjnych)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
6
Księga Uchwał Rady PedagogicznejSekretariat szkoły p 114
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
7
Dziennik korespondencjiSekretariat szkoły p 114
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 1506)- art.6 ust. 1 i
8
Rejestr wypadków uczniówSekretariat szkoły p 114
(w godzinach pracy sekretariatu)
Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69)
9
Rejestr zatrudnionych pracownikówSekretariat szkoły p 114
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 894): Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) – art. 39
10
Księga Protokołów Rady PedagogicznejSekretariat szkoły p 114
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
11
Księgi inwentarzowe księgozbioruBiblioteka szkolna p.309
(w godzinach pracy biblioteki)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 nr 205 poz. 1283)


metryczka


Wytworzył: Dariusz Rataj Dyrektor Zespołu Szkól im. Bolesława Prusa (29 czerwca 2017)
Opublikował: Bogusław Nowak (15 grudnia 2017, 10:21:09)

Ostatnia zmiana: Sylwia Kasprzycka (17 maja 2022, 10:42:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4829