Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe wymiana ogrodzenia terenu szkoły.

Unieważnienie Zapytania ofertowego. [...]

Wykaz zużytego i zbędnego mienia.

W przypadku zainteresowania prosimy o pisemną informację do dnia 29.12.2023 r. Załączniki:  [...]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe numer SP22.26.1.2023 dot. naprawy elewacji. Termin składania ofert: 18.12.2023 r. do godziny 10:00. [...]

Informacje o sprawozdaniu finansowym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

metryczka