Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenia w roku szkolnym 2022/2023

 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i sporządzenia protokołu powypadkowego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok [...]

Zarządzenia w roku szkolnym 2021/2022

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień [...]

Zarządzenia w roku szkolnym 2020/2021

 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie [...]

Zarządzenia w roku szkolnym 2019/2020

- wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, słuchaczy,  rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie [...]

Zarządzenia w roku szkolnym 2017/2018

- w sprawie: ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie oraz procedur kontroli ich stosowania - w sprawie wprowadzenia wewnątrzszkolnych procedur [...]

metryczka