Rejestry, ewidencje, archiwa w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa

Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: p. B-21 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 
Rejestr Zarządzeń Dyrektora
Dostęp: p. B-21
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: p. B-21
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 
Rejestr kontroli
Dostęp: p. B-21
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
Dostęp: p. B-21, p. B-21a - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
Dzienniki lekcyjne / zajęć pozalekcyjnych
Dostęp: p. B-19, p. B-21a - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 
Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Dostęp: p. B-21a
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Rejestr korespondencji
Dostęp: p. B-21 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 
Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: p. B-21 - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r.
 
Ewidencja zatrudnionych pracowników
Dostęp: p. B-21 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księgi inwentarzowe księgozbioru
Dostęp: p. B-22, p. B-22a
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r.
 
Rejestr wypadków uczniów
Dostęp: p. B-21 - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
 
Księga uczniów i słuchaczy
Dostęp: p. B-21 - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
Archiwum Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły, ul. Targowa 29 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły, ul. Targowa 29
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły, ul. Targowa 29
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Księga druków ścisłego zarachowania
Dostęp: p. B-21
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
 
Archiwum Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie ul. Legionów 23
Dostęp: p. B-21, ul. Targowa 29
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących "Transbud"
Dostęp: p. B-21, ul. Targowa 29 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Elektromontaż
Dostęp: p. B-21, ul. Targowa 29 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
Dostęp: p. B-21, ul. Targowa 29 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum Zasadniczej Szkoły dla Pracujących Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych Instal
Dostęp: p. B-21, ul. Targowa 29 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum XI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego
Dostęp: p. B-21, ul. Targowa 29 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
Archiwum Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego
Dostęp: p. B-21, ul. Targowa 29 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Brzezowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie (26 czerwca 2017)
Opublikował: Beata Skrzypczyk (26 czerwca 2017, 21:33:36)

Ostatnia zmiana: Renata Bartosik (22 lutego 2018, 09:06:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21543