Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja finansowo - księgowa

Typ: ewidencja Dostęp: księgowość szkoły Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. [...]

Akta osobowe

Typ: ewidencjaDostęp: księgowość Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Arkusze ocen

Typ: ewidencjaDostęp: sekretariat szkołyDostęp do danych z rejestru - po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN s prawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji dokumentacji [...]

Książka Uchwał Rady Pedagogicznej

Typ - ewidencjaDostęp: dyrektor szkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Zbiory biblioteczne

Typ - ewidencja Dostęp: biblioteka szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ - ewidencja Dostęp: sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru - po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych

Typ - ewidencja Dostęp: księgowość szkoły Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. [...]

Dziennik korespondencyjny

Typ - ewidencja Dostęp: sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym [...]

Dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Dyrektor Szkoły Dostęp do informacji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Księga protokołów rady pedagogicznej

Typ - ewidencjaDostęp: dyrektor szkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Książka kontroli

Typ -ewidencjaDostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ - ewidencjaDostęp: sekretariat szkołyDostęp do danych z rejestru - po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Księga zarządzeń Dyrektora Szkoły

Typ - ewidencjaDostęp - Dyrektor Szkoły Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ - rejestrDostęp - sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania [...]

Księga uczniów

Typ: Ewidencja. Dostęp: sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru - po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN s prawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Typ: ewidencjaDostęp: sekretariat szkoły/księgowość Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencjaDostęp: sekretariat szkołyDostęp do danych z rejestru - po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN s prawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji dokumentacji [...]

metryczka