Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego ZS im. dr Wł. Biegańskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek Dyrektor Zespołu Szkół [...]

Informacja dotycząca wykorzystania hali gimnastycznej 2017/2018

Informacja dotycząca wykorzystania hali sali gimnastycznejrok szkolny 2017/2018 [...]

metryczka