Majątek

Majątek

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie za 2023 rokSprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało sporządzone według stanu na dzień 31.12.2023r. i autoryzowane przez głównego księgowego i dyrektora [...]

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu szkół im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie za 2022 rokSprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało sporządzone według stanu na dzień 31.12.2022r. i autoryzowane przez głównego księgowego i dyrektora [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 25 marca 2021r., podpisane przez Głównego Księgowego - p. mgr Jolantę Wawrylak oraz Dyrektora Szkoły - p. dr Jana Randaka.Załączniki : [...]

metryczka